Regulamin

1. Wszystkie scenariusze znajdujące się na tej stronie są mojego autorstwa, a zakup licencji wiąże się z akceptacją regulaminu.
2. Na stronie internetowej znajdują się tylko fragmenty i streszczenia scenariuszy. Aby otrzymać kompletny tekst, niezbędne jest opłacenie zamówienia i obustronne podpisanie umowy.
3. Aby dokonać zamówienia należy wybrać scenariusz, odpowiednie opcje i umieścić scenariusz w koszyku. Następnie wypełnić formularz na podstawie którego zostanie przygotowana umowa. Po prawidłowo wypełnionym formularzu należy zapoznać się z regulaminem i dokonać płatności.
Jeśli potrzebujesz faktury PROFORMA, proszę napisz mi to w Dodatkowych Informacjach lub wiadomości e-mail.
4. Po otrzymaniu od Państwa danych, tworzymy umowę i przesyłamy ją do podpisu na podany adres mailowy.
5. Umowa spisywana jest na czas określony i licencja na wykorzystywanie scenariusza wynosi 1 rok od daty podpisania umowy. Istnieje możliwość przedłużenia licencji o kolejne lata w cenie 247 PLN – 1 rok.
6. Umowę należy wydrukować, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem i odesłać skanem na mail: smialek.grzegorz@gmail.com lub przesłać pocztą tradycyjną w dwóch egzemplarzach na adres:

Usługi Fotograficzne i Artystyczne Przemysław Kaczmarek
Scenariusz – Grzegorz Śmiałek
ul. Spokojna 35, 64-212 Siedlec


7. Po podpisaniu przeze mnie umowy, odsyłam go skanem lub odsyłam jeden z egzemplarzy pocztą tradycyjną na adres podany w umowie.
8. Po zaksięgowaniu wpłaty i podpisaniu umowy licencyjnej wysyłam kompletny tekst w formacie PDF na podany adres mailowy w zamówieniu w ciągu max. 3 dni roboczych. Kompletny scenariusz wysyłam tylko po spełnieniu tych dwóch warunków.
9. Po wygaśnięciu licencji należy niezwłocznie przedłużyć jej ważność o kolejny rok lub usunąć plik z tekstem z wszystkich nośników na których został on zapisany, a wszystkie papierowe egzemplarze scenariusza należy zniszczyć.
10. Zabrania się umieszczania scenariusza lub jego części w sieci internetowej. Organizator zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich związanych z nie rozpowszechnianiem scenariusza innym instytucjom, placówkom, oraz osobom trzecim.
11. Wykorzystanie scenariusza bez ważnej licencji (umowy) zobowiązuje instytucje do opłacenia kary w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy zł 00/100).

Jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie tekstów do przedsięwzięć artystycznych bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich.

Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku za naruszenie praw autorskich i wykorzystanie ich bez zgody autora przewiduje się odpowiedzialność karną.

12. Moje imię i nazwisko należy zawsze umieszczać na plakatach i ulotkach promujących spektakl. Tyczy się to również wszelkich informacji zamieszczanych na portalach społecznościowych (Facebook / Instagram / You Tube), a także prasie i stronach internetowych.
13. Zabrania się zmiany tekstu w scenariuszu z wyjątkiem:
– piosenek – można je usunąć / lub zmodyfikować
– można dokonać zmiany ze względu na osoby – czyli zmienić rodzaj z męskiego na żeński i odwrotnie.
14. Jeżeli zależy Państwu na skróceniu scenariusza, bądź innych modyfikacjach, wtedy niezbędna jest moja zgoda.
15. Informacje zawarte w didaskaliach nie są obowiązkowe. To jedynie propozycje rozwiązań scenicznych. Wygląd i charakter spektaklu zależy od reżysera.
16. Mogą Państwo sporządzać dokumentacje zdjęciowe i filmowe dzieła, która może być wykorzystywana na potrzeby promocyjne Organizatora.
17. Mogą Państwo promować wyprodukowany spektakl na wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach artystycznych. Pamiętając jednak o obowiązku podania imienia i nazwiska autora scenariusza.
18. Organizator jest zobowiązany informować Autora o wszelkich publikacjach dzieła. Informacja musi zawierać datę i miejsce wystawienia.
19. Zakupiony tekst jest produktem cyfrowym w formacie PDF i nie podlega zwrotowi. Po podpisaniu umowy nie ma możliwości anulowania zamówienia.

Scroll to Top