REGULAMIN

Wszystkie scenariusze znajdujące się na tej stronie są mojego autorstwa

 • Na stronie internetowej znajdują się tylko fragmenty i streszczenia scenariuszy. Aby otrzymać kompletny tekst, niezbędne jest obustronne podpisanie umowy i dokonanie przelewu. Cena za poszczególne scenariusze widoczna jest pod każdym tytułem scenariusza.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty i podpisaniu umowy licencyjnej wysyłam kompletny tekst w formacie PDF na podany adres mailowy
 • Umowa spisywana jest na czas określony i wynosi 1 rok, 2 lub 3 lata od daty podpisania. Istnieje możliwość przedłużenia licencji o kolejne lata.

Procedura zamówienia scenariusza:
– Należy umieścić wybrany scenariusz w koszyku
– Wypełnić poprawnie formularz, na podstawie którego zostanie stworzona umowa
– Dokonać przelewu zgodnie z podaną stawką.

DANE DO PRZELEWU:
Usługi Fotograficzne i Artystyczne
Bank Pocztowy: 40 1320 1537 2513 9956 3000 0002

 • Po otrzymaniu od Państwa danych, tworzymy umowę i przesyłamy ją do podpisu drogą elektroniczną na podany adres mailowy.
 • Umowę otrzymują Państwo w terminie do 3 dni roboczych
 • Umowę należy wydrukować, podpisać i odesłać w dwóch egzemplarzach na podany adres:

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Grzegorz Śmiałek
ul. Leśna 8
64-212 Siedlec

 • Po otrzymaniu przeze mnie umowy, odsyłam jeden z egzemplarzy na adres podany w umowie
 • Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki czyli: podpisana umowa i zaksięgowany przelew, wtedy wysyłam kompletny scenariusz.
 • Nie jest istotne, czy najpierw Państwo dokonają przelewu, a potem podpiszą umowę czy też odwrotnie.
 • Ceny scenariuszy mogą różnić się między sobą, zależne jest to od rodzaju i długości tekstu, a przede wszystkim od tego, czy zrealizowany przez Państwa spektakl będzie prezentowany odpłatnie czy nieodpłatnie
 • Moje imię i nazwisko należy zawsze umieszczać na plakatach i ulotkach promujących spektakl. Tyczy się to również wszelkich informacji promocyjnych zamieszczanych na portalach społecznościowych (Facebook / Instagram / You Tube) hasztag #grzegorzsmialek mile widziany.
 • Zabrania się zmiany tekstu w scenariuszu z wyjątkiem:

– piosenek – można je usunąć / lub zmodyfikować
– można dokonać zmiany ze względu na osoby – czyli zmienić rodzaj z męskiego na żeński i odwrotnie.

 • Informacje zawarte w didaskaliach nie są obowiązkowe. To jedynie propozycje rozwiązań scenicznych. Wygląd i charakter spektaklu zależy od reżysera.
 • Jeżeli zależy Państwu na skróceniu scenariusza, bądź innych modyfikacjach, wtedy niezbędna jest moja zgoda.
 • Mogą Państwo sporządzać dokumentacje zdjęciowe i filmowe dzieła, która może być wykorzystywana na potrzeby promocyjne Organizatora.
 • Mogą Państwo promować wyprodukowany spektakl na wszelkiego rodzaju konkursach i przeglądach artystycznych. Pamiętając jednak o obowiązku podania imienia i nazwiska autora scenariusza.
 • Wykorzystanie scenariusza bez mojej zgody czyli bez podpisania umowy, uiszczenia opłaty lub po wygaśnięciu licencji, wiąże się z karą finansową w wysokości 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).  Jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie tekstów do przedsięwzięć artystycznych bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich. Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku za naruszenie praw autorskich i wykorzystanie ich bez zgody autora przewiduje się odpowiedzialność karną.
 • Organizator zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich związanych z nierozpowszechnianiem scenariusza innym instytucjom, placówkom, oraz osobom trzecim.
 • Organizator nie może umieszczać scenariusza w sieci internetowej. Dozwolone są jedynie kilkuzdaniowe cytaty.
 • Zakupiony tekst nie podlega zwrotowi. Po podpisaniu umowy nie ma możliwości anulowania zamówienia.

klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję Wam moi drodzy Klienci następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Fotograficzne i Artystyczne Przemysław Kaczmarek, ul. Władysława Broniewskiego 2/18, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 7881945878 – dalej zwany Administratorem. Dane kontaktowe Administratora, umożliwiające kontakt ze mną to: e-mail: kaczmarekfoto@gmail.com, telefon: +48 792 218 287

w celu zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem będzie licencja na scenariusz, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Państwa w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Państwa uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych
w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;

w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.